Hva med nasjonalitet?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hva med nasjonalitet?

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16169 Svar
   Katrine Sandness
   Gjest

   Jeg er opptatt av at søkere med etnisk minoritetsbakgrunn får lik behandling i rekrutteringsprosesser.

   Hvis Offentlighetslovens formål om demokratisk deltagelse i offentlig virksomhet skal etterleves, bør opplysninger om navn og kvalifikasjoner til de aktuelle kandidatene, samt prioriteringsrekkefølge være minimumskrav til utvidete søkerlister. Alder, kjønn og bosted er derimot spiller langt mindre rolle i vår moderne tid.

  • #17418 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Etter forvaltningsforskriften § 15 er kravet til utvidet søkerliste:

   «En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet»

   Det stemmer bra med ditt syn bortsett fra på alder.

   Søkere med minoritetsbakgrunn (etter en streng definisjon fra FAD/SSB) har særrettigheter i en ansettelsesprosess i staten. Man er altså tvungen til å ta stilling til opprinnelsesland etc, mens det mest idelle er jo at man ikke reflekterer ovser slikt i en annsettelsesprosess.

  • #17416 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Skiller du nå mellom offentlig og utvidet søkerliste?

   Sistnevnte er kun tilgjengelig for parter, ikke for offentligheten for øvrig – og er heller ikke relevant for offentleglova (bortsett fra at den er et element i den legislative begrunnelsen for hvorfor tilsettingssaker generelt kan unntas offentlighet).

   Utvidet søkerliste inneholder alt du forespør, unntatt nasjonalitet og prioriteringsrekkefølge. Sistnevnte kan per definisjon ikke foreligge på en søkerliste, fordi det på tidspunktet søkerlista settes opp ikke finnes noen rangering av søkerne.

   Enhver som har rett til å få se utvidet søkerliste har også rett til å få se innstilling (og dermed prioriteringsrekkefølge), og alle faktiske opplysninger om de innstilte/tilsatte kandidatene (herunder nasjonalitet hvis oppgitt), jfr. hhv forvaltningslovforskriften §§ 19 og 17.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Hva med nasjonalitet?
Din informasjon: