Fotografering av veier

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Fotografering av veier

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16354 Svar
   Knut
   Gjest

   Hei,

   jeg leste i aftenposten aften i går at statens veivesen fotograferer alle veier årlig i seksjoner på 20 meter som en del av vedlikeholdsoppfølgingen. Representanten fra statens veivesen sa at selve fotoene ikke var offentlig tilgjengelig… noen som tør prøve å be om innsyn i disse? For eksempel alle bildene fra 2009 fra riksvei 7 mellom Geilo og fylkesgrensen mot Hordaland? Hvordan følger veivesenet opp vedlikehold basert på informasjon de selv sitter med? Kan vanskelig se at det finnes hjemmel for å unnta disse fotoene?

  • #18370 Svar
   Kristine Holm
   Gjest

   Enig med deg, ingen tvil om at bildene er saksdokumenter i Statens vegvesen og følgelig underlagt innsynsretten etter offentleglova. At bilder er saksdokumenter står eksplisitt i Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, punkt 4.4.2.2: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimediedokument,

   som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere

   omfatta av definisjonen.» Jeg kan heller ikke se hvilken unntakshjemmel i offentleglova som kan gi grunnlag for hemmelighold.

  • #18368 Svar
   Vegard F. Venli
   Gjest

   Takk for tipset. Jeg er på saken!

Ser 2 svar tråder
Svar til: Fotografering av veier
Din informasjon: