Får ikke være anomym

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Får ikke være anomym

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16123 Svar
   Arne Bjørnsen
   Gjest

   Hei

   Har bedt om innsyn i dokumenter hos kommunen, men saksbehandler nekter å sende dokumentene før hun får vite hvem jeg er.

   Hvordan skal jeg forholde meg til det? Skal jeg forholde meg til det som om det var et avslag. Det hat gått fem dager siden forespørrsel og det er ikke gitt noen begrunnelse med utgangspunkt i lovverket.

   På forhånd takk

  • #17252 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei!

   Du har rett til å søke innsyn anonymt, dette følger av offentleglova: «alle kan krevje innsyn» (§ 3, 2.pkt). Videre kan du vise til Justisdepartementets veileder til offentlegova, punkt 4.2, der det står: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opp lysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

   Jeg ville tatt opp saken på nytt og vist til dette. Får du ikke medhold, er dette et avslag som kan påklages. Det er kommunen som har ansvaret for å sende klagen videre, men du bør følge med på at de faktisk gjør dette (be om kopi av oversendelse). Evt kan du selv ta direkte kontakt med fylkesmannen (som er klageinstans) og be dem sørge for at din klage blir behandlet.

  • #17250 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Hei!

   Jeg har vist til at anonyme innsynsklager også behandles anonymt i statsråd. Det pleier å stoppe kravet om at du må oppgi din identitet.

   Se kapittel 6 her:

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/offstatsraad/2013/offisielt-fra-statsradet-4-oktober-2013.html?id=737458

Ser 2 svar tråder
Svar til: Får ikke være anomym
Din informasjon: