Avslag som hovedregel

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Avslag som hovedregel

 • Emnet er tomt.
Ser 0 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16319 Svar
   NN
   Gjest

   Jeg steilet litt da jeg leste UDIs rundskriv om innsyn:

   «Utlendingsdirektoratet skal derfor som hovudregel avslå krav om innsyn i enkeltsaker med tilvisning til § 9 fjerde ledd i offentlegforskrifta. Meirinnsyn skal likevel vurderast dersom det

   er openbart at saksdokumenta i ein bestemt sak inneheld opplysningar som ikkje er teiepliktbelagde, og desse er av eit visst omfang og enkelt kan skiljast frå resten av

   dokumenta.»

   De opererer med en hovedregel om å avslå innsynskrav. Jeg oppfordrer andre til å utfordre dem på den.

Ser 0 svar tråder
Svar til: Avslag som hovedregel
Din informasjon: