Arbeidsmiljøloven §18-2

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Arbeidsmiljøloven §18-2

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16066 Svar
   Sverre
   Gjest

   Hvordan påklager jeg et avslag på innsynsbegjæring som er unntatt offentlighet etter arbeidsmiljøloven §18-2?

  • #17076 Svar
   Vegard Venli
   Gjest

   Bestemmelsen lyder slik:

   § 18-2.Beskyttelse av kilder

   Når Arbeidstilsynet får melding om forhold som er i strid med loven, skal melderens navn holdes hemmelig. Taushetsplikten gjelder også overfor den anmeldte.

   Men gir lovgiver pressen lovfestet rett til kildevern? Neida.

   Men ok, svaret på spørsmålet må være at Arbeidstilsynet sladder navnet på både tipser og anmeldt, slik at man ikke kan identifisere hvem saken gjelder. Men da er det kanskje samtidig verdiløst for deg å få innsyn?

   Jeg tror imidlertid jeg uansett ville påklagd avgjørelsen til overordnet organ, for å forsikre meg om at dokumentet virkelig er av den karakter de påberoper seg.

   Et annet tips er å se på saksnummeret. Kanskje er dokumentet bare det første i rekken av det som skulle bli en stor sak? Da er i så tilfelle (kanskje) tipset underordnet?

   Lykke til!

  • #17074 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Arbeidsmiljøloven § 18-2 er en hjemmel som kan brukes for å unnta opplysninger, men ikke dokumenter, bestemmelsen går noe lenger enn forvaltningslovens tilsvarende bestemmelser om taushetsplikt for personlige forhold (se Justisdepartementets lovavdeling JDLOV-2009-8027 23. februar 2010).

   Avslag på innsyn påklages ved å henvende seg til vedkommende organ og be om at avslaget overprøves. For Arbeidstilsynet vil dette vanligvis være Direktoratet for arbeidstilsynet, eller Arbeids- og sosialdepartementet hvis direktoratet har avslått i første instans.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Arbeidsmiljøloven §18-2
Din informasjon: