§25 Unntak for tilsettingssaker

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål §25 Unntak for tilsettingssaker

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16404 Svar
   THM
   Gjest

   Saken gjelder tilsettinger på vitenskapelige stillinger, som er omfattende greier. Blant annet oppnevnes en sakkyndig komite av eksperter som gir en bedømming av vitenskapelig kompetanse blant søkerne. Ekspertenes uttalelser er konfidensielle. Off.l. §25 sier at dok. i tilsettingssaker «kan» unntas off. Er dette unntaket fra innsyn hjemlet andre steder, også, og på hvilket grunnlag kan jeg hevde at unntaket fra Off.l. strekkes for langt?

  • #18552 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Nei, rette unntakshjemmel er § 25(1), ingen andre. Etter denne kan dokumenter i ansettelsessaker, unntas fra offentlighet. Innstillinger og vurderinger av søker omfattes av ordlyden og er nevnt som eksempler på hva som kan unntas i Justisdepartementets rettleder i offentleglova. Dvs. det er ingen tvil om at de opplysningene du etterspør, er omfattet av unntaket, og det er neppe grunnlag for å si at de strekker unntaket for langt ved å unnta dette. Hvis du skal klage må dette bli på manglende merinnsyn etter § 11 – dvs at du mener hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

Ser 1 svar tråd
Svar til: §25 Unntak for tilsettingssaker
Din informasjon: