PFU-møte 27. februar 2018

Tirsdag 27. februar møtes Pressens Faglige Utvalg til møte.<br />

Sakslista (saker med full behandling):

Åpne saker:
Sak 128/17 – Tom Ivar Brate og Sigrun Jahren mot Sunnmørsposten
Sak 182/17 – Piraya Film mot Ny Tid
Sak 200/17 – Hans Lysglimt Johansen mot Dagens Næringsliv
Sak 239/17 – Stig Finslo mot Resett
Sak 245/17 – Sigurd Vedvik mot Tønsbergs Blad
Sak 249 A og B/17 – A: Helene Spro, B: Anne-Lise Juul mot Radio Laagendalen
Sak 256/17 – Adv Lars Chr. Sunde pva klient mot Finansavisen
Sak 268/17 – NN mot Varden

Lukkede saker:
Sak 196/17 – Adv Mona Danielsen pva klient mot Se og Hør
Sak 233/17 – NN mot Haugesunds Avis
Sak 234/17 – NN mot På Høyden
Sak 247/17 – NN mot Akers Avis Groruddalen
Sak 269A/17 – NN mot Kragerø Blad Vestmar
Sak 280/17 – NN mot Khrono
Sak 005/18 – NN mot Østlendingen

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Sak 200/17 – Hans Lysglimt Johansen mot Dagens Næringsliv
Sak 182/17 – Piraya Film mot Ny Tid
Sak 239/17 – Stig Finslo mot Resett
Sak 245/17 – Sigurd Vedvik mot Tønsbergs Blad
Sak 256/17 – Adv Lars Chr. Sunde pva klient mot Finansavisen

Tirsdagens møte starter kl. 9.30.