Offentlighetsutvalget

Presseforbundets Offentlighetsutvalg jobber for mer innsyn og åpenhet. POUs uttalelser finner du her.
les mer

Lukkede møter

Hva gjør du hvis kommunestyret, styret i et helseforetak eller formannskapet lukker dørene?
les mer

Få tak i dokumenter

Hvordan få tilgang til dokumenter, opplysninger og databaser fra det offentlige?
les mer

Domstol/Politi

Hvordan få ut opplysninger fra politi og domstol? Hva når domstolene lukker dørene?
les mer

Register

Hvilke registre har du krav på?
les mer

Miljøopplysninger

Hvordan kreve informasjon om miljøkonsekvenser eller produktinnhold fra private virksomheter?
les mer

Avgjørelser

Sentrale avgjørelser om åpenhet og rett til informasjon.
les mer

Måldokument

Mål og tiltak fra Pressens Offentlighetsutvalg
les mer

Foto/Film

Hvilke regler gjelder for filming og fotografering?
les mer