Forhåndsklassifisering av dokumenter

Presseforbundet Forum Still spørsmål Forhåndsklassifisering av dokumenter

Dette emnet inneholder 2 svar, har 1 deltaker og ble sist oppdatert av  Marit Nathalie Sagbak 5 måneder, 2 uker siden.

 • Forfatter
  Innlegg
 • #16244 Svar

  Uten navn

  Hei! Hva er status m.h.t. forhåndsklassifisering av hele dokumenter med bakgrunn i unntakshjemmel fra Offentlighetslova når det er åpenbart at ikke innsyn vil bli gitt? Er dette vanlig praksis og har det offentlige hjemmel til å gjøre dette for hele dokumentet eller deler av dokumentet? I så fall hvor kommer den hjemmelen fra?

  Takker.

 • #17808 Svar

  Christer Alexander Jenson

  Forhåndsklassifisering er lovlig i den forstand at det ikke er forbudt. Det en forhåndsklassifisering er, er at forfatteren av dokumentet gir uttrykk for dokumentets innhold — en «huskelapp» fra forfatter til senere lesere/saksbehandlere. Man trenger ingen særskilt hjemmel for å gi uttrykk for dette i dokumentet, fordi en forhåndsklassifikasjon i seg selv ikke skal ha noen rettsvirkning, jfr. nedenfor.

  Det som er ulovlig er å benytte forhåndsklassifiseringen i seg selv alene som avslagsgrunnlag. Dette er i strid med offentleglova § 29 som oppstiller krav om at alle innsynsbegjæringer skal avgjøres konkret og selvstendig.

  I de offentlige organer jeg har arbeidet i har det vært vanlig praksis å påføre dokumenter klassifikasjon (taushetsbelagt, internt, etc).

 • #39640 Svar

  Marit Nathalie Sagbak

  Unntak av dokumenter på saksnivå – Forhåndsklassifisering – alle dokumenter blir like «unntatt» uansett innhold – Lovlig? Vanlig praksis?

  Det har vært gjort slik at man har unntatt iht Off.l. §13 på saksnivå/Forv.l §13/->Pers.oppl l./Lov om barnevern/ Opplæringsloven etc..  – og så opprettet dok/sende dok som så «tar» unntak automatisk, i det det oppstår i forvaltningen.  Dette er vel ikke iht kravet om meroffentlighet all den tid et dokument i en ellers sensitiv/unntatt sak kan være helt nøytralt /generellt, og således er gjenstand for innsyn? Jeg har oppleved at dette gjøres for «å forenkle» saksbhl/arkivjobben der jeg har jobbet; som et hint om at her må man holde tunga beint i munnen. Har også opplevd at det ikke er adgang til denne praksisen, andre steder. Kan noen forklare meg dette? Tusen takk. Vennlig hilsen MN Sagbak

Svar til: Forhåndsklassifisering av dokumenter
Din informasjon: