Tilbake til "Klageskjema"

Klageskjema – side 2

Dersom man ikke er identisk med den/dem saken gjelder – altså at man ikke er direkte berørt av omtalen – skal det som hovedregel innhentes skriftlig samtykke fra den direkte berørte.
Maksimal filstørrelse: 157.29MB

Informasjon om innklaget medium/redaksjon

Maksimal filstørrelse: 157.29MB
Påklagede artikler skal legges ved klagen. Dersom du vil sende inn klagen elektronisk per e-post, men ikke har mulighet for å legge artikkelen ved i elektronisk versjon, kan du også ettersende artikkelen med vanlig post.
Maksimal filstørrelse: 157.29MB

Åpen saksbehandling

For å bidra til økt presseetisk bevissthet ønsker vi størst mulighet åpenhet om klagesakene i PFU. Derfor er hovedregelen at klage og tilsvar og PFUs uttalelser er åpne. Møtene i PFU er også åpne og det kan refereres og kringkastes fra disse.

Klagere kan be om anonym klagebehandling. Anonymitet kan innvilges dersom privatlivets fred, eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren at saken er åpen.

Dersom du har behov for anonym klagebehandling, send oss en e-post på pfu@presse.no med begrunnelse.

Spørsmål om anonymitet avgjøres av Norsk Presseforbunds generalsekretær. Hvis ønske om anonym behandling ikke innvilges, vil vi ta kontakt med deg.

Vi gjør oppmerksom på at det innklagede medium, PFU og sekretariatet alltid må vite hvem som klager, også i de tilfeller der det innvilges anonymitet.

Tilbake til "Klageskjema"