Tre medier felt på barnepunktet

PFU konkluderte idag med brudd på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten i tre klagesaker. To av fellelsene gjaldt annonser.

Journalisten streamet behandlingen av de åpne sakene.
Her følger en kort oversikt over PFUs konklusjoner:

011/19 – KFUK-KFUM Global mot Aftenposten – ikke brudd
014/19 – KFUK-KFUM Global mot Vårt Land – ikke brudd
015/19 – KFUK-KFUM Global mot Bergens Tidende – ikke brudd
016/19 – KFUK-KFUM Global mot Stavanger Aftenblad – brudd 4.8 (dissens)
017/19 – KFUK-KFUM Global mot Adresseavisen – ikke brudd
018/19 – KFUK-KFUM Global mot Dagsavisen – ikke brudd
019/19 – KFUK-KFUM Global mot Dagen – brudd 4.8 (dissens)
073/19 – Tolga kommune ved rådmann mot Verdens Gang – ikke brudd
089/19 – Adv. Arild Paulsen pva Kjell Kvam mot Dagens Næringsliv – ikke brudd

Lukkede saker:
078/19- NN mot ABC Nyheter (Alf B. inhabil) – ikke brudd
137/19- NN mot Lillesands-Posten – brudd (4.8)

PFUs uttalelser (konklusjoner) blir publisert i PFU-basen.

Andre saker
Utvalget vurderte også flere saker som har fått forenklet behandling, der sekretariatet har innstilt på ikke brudd uten å gjennomføre tilsvarsrunde mellom partene. I alle disse sakene ble innstillingen tatt til følge.

Neste møte i PFU er 20. november.