Sju fellelser i PFU

Av de åtte sakene som var oppe til full behandling, konkluderte PFU med brudd i sju av tilfellene. I tillegg bestemte utvalget at én av klagesakene som var innstilt på forenklet behandling, skal få full behandling.

Slik konkluderte PFU:

  1. 256/23 – Adv. Sondre Trommestad pva. klient mot Agderposten – BRUDD (3.2)
  2. 181/23 – Geir Arne Torgersen mot VG – BRUDD (4.14)
  3. 304/23 – Merete og Katrine Berg-Hansen mot Namdalsavisa – IKKE BRUDD
  4. 003/24 – FUSAM SA mot Helgelendingen – BRUDD (3.3)
  5. 265/23 – Birkenes kommune mot Birkenesavisa – BRUDD (3.2, 4.8, 4.14)
  6. 288/23 – NN mot Frolendingen – BRUDD (4.8)
  7. 307A/23 – Ullensaker kommune mot Utrop – BRUDD (3.7, 4.8, 4.14)
  8. 013/24 – NN mot Avisa Oslo – BRUDD (3.2, 4.14)

Behandlingen av sak 1-4 ble streamet. Opptak kan ses her:

Andre saker
I møtet vurderte PFU også fire klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling, der sekretariatet hadde skrevet en innstilling som konkluderte med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det var gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. PFU vedtok innstillingen i alle sakene, bortsett fra én, som ble sendt tilbake for full behandling.

Neste møte i PFU er onsdag 24. april.