Saksliste til PFU-møte

Onsdag 22. mai 2019 er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Saker med full behandling

Åpne saker:

Sak 009/19 – Anja Rokstad mot VårtOslo

Sak 010/19 – Fredensborg AS mot Dagens Næringsliv

Sak 021/19 – Christian Wedler mot Dagsavisen Rogalands Avis

Sak 022/19 – Christian Wedler mot Stavanger Aftenblad

Sak 050/19 – Vidar Ertzeid mot Fædrelandsvennen

Sak 065-066/19 – DNB ASA ved informasjonsdirektør mot NTB og BT

Sak 070/19- Bengt Georén mot Fjordenes Tidende

Lukket sak:

Sak 006/19 – NN mot Bergens Tidende

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd.

Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av de åpne sakene direkte via sine nettsider. Sendingen starter kl 9.30 .

Følgende tre saker streames på onsdag:

Sak 010/19 – Fredensborg AS mot Dagens Næringsliv

Sak 050/19 – Vidar Ertzeid mot Fædrelandsvennen

Sak 065-066/19 – DNB ASA ved informasjonsdirektør mot NTB og BT