Saksliste til neste PFU-møte

Tirsdag 29. august 2017 samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til nytt møte. Følgende saker skal opp til full behandling.

Saker med full behandling:

Sak 050B/17 – Nina Rose mot TV 2
Sak 065/17 – Tore Sætre mot Glåmdalen
Sak 078/17 – NN mot Universitas
Sak 080/17 – Sykehuset Innlandet mot TV 2
Sak 090/17 – Moss kommune mot Moss Avis
Sak 108/17 – Vanja Grut mot Agderposten
Sak 109/17 – Bufetat Øst mot Hamar Arbeiderblad
Sak 110/17 – NN mot Dagbladet
Sak 111/17 – Petter O. Lind mot Den norske tannlegeforenings Tidende
Sak 116/17 – NN mot Tvedestrandsposten
Sak 141/17 – NN mot Stord24

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.
Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene.De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.
Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider. Sakene som overføres er:
Sak 050B/17 – Nina Rose mot TV 2

Tirsdagens møte starter kl. 9.30 og sendingen starter samtidig.

Les mer om PFU her