PFUs konklusjoner

Fiskeribladet, Bergens Tidende, Altaposten, Fremover og Avisa Nordland ble felt i PFU.

Slik konkluderte PFU i sakene med full behandling:

Åpen behandling (stream):
Sak 083/18 – PM International GM mot TV 2 – IKKE BRUDD
Sak 106/18 – Bufetat Sudmannske mot Bergens Tidende – BRUDD (3.2, 4.14)
Sak 175/18 – Innovasjon Norge mot E24 – IKKE BRUDD
Sak 180/18 – Hjelp oss å hjelpe mot iTromsø – IKKE BRUDD
Sak 184AB/18 – A: Israels ambassade, B: Hanne Martine Stabursvik mot Dagbladet – IKKE BRUDD
Sak 186/18 – Charlotte K. Sandberg mot Fiskeribladet – BRUDD (3.2, 4.1)

Lukket behandling:
Sak 007A/18 – Svenn-Egil Knutsen Duolljá mot Fremover – BRUDD (4.3)
Sak 010/18 – Svenn-Egil Knutsen Duolljá mot Avisa Nordland – KRITIKK (4.3)
Sak 110/18 – NN mot Altaposten – BRUDD (3.2, 3.3, 4.14)
Sak 112/18 – Lise M. Frich med samtykke mot Avisa Valdres – IKKE BRUDD
Sak 165/18 –  NN mot Document – UTSATT

Web-TV (stream)
Fagbladet Journalisten overførte (streamet) fra behandlingen av alle de åpne sakene. Opptak kan ses via Journalistens nettside.

Andre saker
PFU behandlet også klagesaker der sekretariatet hadde innstilt på ikke brudd etter en forenklet saksbehandling. Utvalget fulgte innstillingen i alle disse sakene.

I tillegg ble PFU orientert om saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller der klagen er trukket, avvist eller henlagt.

PFUs uttalelser
Utvalgets uttalelser i sakene som har vært gjennom full behandling blir publisert i PFU-basen når uttalelsene renskrevet og formidlet partene.