PFU-møte 29. mai 2018

Tirsdag 29. mai samles Pressens Faglige Utvalg (PFU) til møte. Sakslista finner du her.

Saker med forslag til uttalelse:

Sak 286AB/17 – A: Guttorm Himberg-Sundet, B: Harald Klungtveit mot Aftenposten
Sak 287/17 – Monika Dypeng mot TV 2
Sak 295/17 – Universitetssykehuset i Nord-Norge mot Nordlys
Sak 015/18 – Ihab Timraz mot Vårt Land
Sak 018/18 – Adv.fullm. Jonas Tjersland mot Bergensavisen
Sak 027/18 – Adv Christian Faye Ree pva klient mot Lindesnes Avis
Sak 033/18 – Solveig Aksens m fl mot Aftenposten
Sak 068/18 – Pål Henning Ilstad mot Romsdals Budstikke
Sak 073/18 – Remiks Husholdning AS mot iTromsø

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget.

Åpenhet i PFU
Pressens Faglige Utvalg praktiserer åpenhet rundt saksbehandlingen og møtene. De som ønsker å overvære et PFU-møte, må rette en forespørsel om dette til PFU-sekretariatet minst ett døgn før det aktuelle møtet. Sekretariatet vil da ta kontakt med partene i sakene som skal behandles. Selv om PFUs møter i utgangspunktet er åpne, er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Web-TV
Fagbladet Journalisten overfører vanligvis behandlingen av noen utvalgte saker direkte via sine nettsider.

Saker med forslag til uttalelse:

Sak 286AB/17 – A: Guttorm Himberg-Sundet, B: Harald Klungtveit mot Aftenposten
Sak 295/17 – Universitetssykehuset i Nord-Norge mot Nordlys
Sak 033/18 – Solveig Aksens m fl mot Aftenposten
Sak 073/18 – Remiks Husholdning AS mot iTromsø

Tirsdagens møte starter kl. 9.30.