PFU-møte 20. mars

Åtte klagesaker skal opp til full behandling i PFUs mars-møte.

Dette er klagene som skal opp til full behandling:

  1. 256/23 – Adv. Sondre Trommestad pva klient mot Agderposten
  2. 181/23 – Geir Arne Torgersen mot VG
  3. 304/23 – Merete og Katrine Berg-Hansen mot Namdalsavisa
  4. 003/24 – FUSAM SA mot Helgelendingen
  5. 265/23 – Birkenes kommune mot Birkenesavisa
  6. 288/23 – NN mot Frolendingen
  7. 307A/23 – Ullensaker kommune mot Utrop
  8. 013/24 – NN mot Avisa Oslo

Behandlingen av sak 1-4 vil bli streamet. Sendingen kan følges her, og starter kl. 9.

Andre saker
I møtet skal PFU også behandle fire klagesaker som har vært gjenstand for forenklet behandling, der sekretariatet har skrevet en innstilling som konkluderer med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det er gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. I disse sakene kan PFU vedta innstillingen eller be om full behandling.