Fire brudd i PFU-møtet

Batong Media, Mitt Kongsvinger og Ságat brøt god presseskikk, og Batong Media ble felt i to ulike klagesaker.

PFU hadde ti saker oppe til full behandling i sitt april-møtet, og slik konkluderte utvalget:

  1. 281/23 – Adv. Jon Anders Hasle pva. klient mot Batong MediaBRUDD (3.3)
  2. 002/24 – Foreldre mot Batong Media BRUDD (3.2, 4.6)
  3. 024/24 – Norinvest mot AdressesavisenIKKE BRUDD
  4. 312/23 – Naturvernforbundet i Glåmdal mot Mitt KongsvingerBRUDD (2.3)
  5. 015/24 – Aktivt Rovdyrvern mot ØstlendingenIKKE BRUDD (dissens)
  6. 286/23 – Tore Kvæven mot MorgenbladetIKKE BRUDD
  7. 018/24 – Telemarksforsking mot SágatBRUDD (3.2, 4.14)
  8. 019/24 – NN mot NRK – IKKE BRUDD
  9. 026/24 – NN mot Sandefjords Blad – IKKE BRUDD
  10. 290/23 – Adv. Siri Øvstebø pva klient mot Stavanger Aftenblad – IKKE BRUDD

Behandlingen av sak 1-7 ble behandlet åpent og streamet.
Opptak kan ses her:

Andre saker
Utover de ovennevnte klagesakene, hadde PFU også ni klagesaker oppe til forenklet behandling. Det innebærer at sekretariatet hadde skrevet en innstilling som konkluderte med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det var gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. PFU vedtok innstillingen i alle disse sakene.

Neste møte i PFU er onsdag 22. mai.