Møtedatoer for PFU 2015

Møtedatoer for 2015 finner du her.

Tirsdag 27. januar
Tirsdag 24. februar
Tirsdag 24. mars
Tirsdag 28. april
Tirsdag 26. mai
Tirsdag 23. juni
Tirsdag 25. august
Tirsdag 22. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 24. november
Torsdag 17. desember