Vurderer varsling til mediene ved alvorlige hendelser

De statlige nødetatene og Politidirektoratet inviterer til dialog med presseorganisasjonene for å finne mulige løsninger for varsling av mediene etter innføring av nødnett.

Nødetatene erkjenner at innføring av nødnett har store konsekvenser for medienes kilder til informasjon om alvorlige hendelser, og uttrykker stor forståelse for medienes ønske om rask informasjon om hendelser som håndterees av nødetatene. Selv om avlytting av det nye nødnettet ikke er aktuelt, ser nødetatene at varsling av medier i mange situasjoner vil være både riktig og hensiktsmessig, både for media og for nødetatene selv. Dette fremgår av et brev til Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag fra Direktoratet for samfunnsssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og Helsedirektoratet.