Vurderer varslerordningen

Norge vil foreta en uavhengig evluering av varslerordningen. Dette fremgår i en handlingsplan for Open access som skal fremlegges i Open Gopvernment Parnership i London i morgen.

I handlingsplanen vises det til at pågår en evaluering av varslingsordningen som skal være ferdig i løpet av høsten 2013. Det er på bakgrunn av denne evalueringen at man vil vurdere behovet for endringer i varslingsreglene.

I handlingsplanen forplikter Norge seg også til å se nærmere på unntaket i offentlighetsloven som gjør at offentlige eide selskaper uten administrativt ansatte, ikke er omfattet av loven (punkt 4.14 a), og vurdere om det er behov å ta opp spørsmålet om økonomisk straff for brudd på offentlighetsloven (punkt 4.14 b). Det skal også jobbes for økt kunnskap om offentlighetsloven og man skal fortsette kursing i hvordan denne skal praktiseres (punkt 4.14 b). I forbindelse med evalueringen av offentlighetsloven skal man også følge særlig med på hvordan unntaket for interne dokumenter fungerer i praksis.

OEP fremheves som et viktig tiltak, og målet er at denne skal være fri tilgjengelig for alle som ønsker å innlemmes. (punkt 4.4).

Open Government Partnership (OGP) er et frivillig samarbeid mellom ulike regjeringer og det sivile samfunn for å gjøre offentlig forvaltning bedre og mer ansvarlig overfor innbyggerne. I dette samarbeidet ligger det også en forpliktelse til å lage en handlingsplan som gir konkrete forpliktelser opp mot målet om blant annet mer åpenhet.

Årsmøtet i Open Government Partnership avholdes i London torsdag og fredag. Norge legger frem en ny handlingsplan på fredag. Årsmøtet streames direkte.