Vil ha slutt på utsatt offentlighet for Riksrevisjonens dokumenter

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg vil ha slutt på at det er utsatt offentlighet for dokumenter til og fra Riksrevisjonen. Frem til 2004 var det ingen slik adgang til å utsette innsyn i korrespondanse mellom Riksrevisjonen og forvaltningen. Flertallet på Stortinget vedtok imidlertid da en lovendring som innebærer at innsyn først gis når sakene er oversendt til Stortinget. Offentlighetsutvalget har nå sendt brev direkte til Stortingets presidentskap.

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg vil ha slutt på at det er utsatt offentlighet for dokumenter til og fra Riksrevisjonen. Frem til 2004 var det ingen slik adgang til å utsette innsyn i korrespondanse mellom Riksrevisjonen og forvaltningen. Flertallet på Stortinget vedtok imidlertid da en lovendring som innebærer at innsyn først gis når sakene er oversendt til Stortinget. Offentlighetsutvalget har nå sendt brev direkte til Stortingets presidentskap.

Begrunnelsen for endringen var først og fremst at forvaltningen måtte bruke mye tid på ?å ta til motmæle? i forbindelse med medias omtale av de saker Riksrevisjonen gransket.

Videre skrev flertallet i komiteen den gang at ?Videre kan det være vanskelig å oppnå tilsvarende publisitet når det gjelder beriktigelser, fordi dette ikke alltid vil bli oppfattet som
interessant stoff av pressen. Allmennheten kan derfor lett bli sittende igjen med et feilaktig inntrykk av at det er blitt påvist kritikkverdige forhold i angjeldende forvaltningsorgan.?

Les brevet her.