Vil ha mer innsyn i skjulte metoder

Presseorganisasjonene vil ha mer innsyn i kontrollen med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS), og mer bevissthet rundt hvordan disse tjenestene truer kildevernet.

 

Kontrollen med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge må bli mer tilgjengelig for offentligheten, og denne må sees i sammenheng med samfunnets kildevern.

Dette var hovedpudskapet da presseorganisasjonene ved representanter fra Pressens offentlighetsutvalg i går møtte
evalueringsutvalget som er nedsatt av Stortinget for å vurdere hvordan kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten, EOS-utvalget, fungerer.

Foruten representanter fra presseorganisasjonenen, deltok journalist i Stavanger Aftenblad Hans Petter Aass som selv har erfaring med å klage til EOS-utvalget da han via kilder fikk opplysninger om at han og flere andre journalister var registrert i egen mappe hos Etteretningsbataljonen.

Presseorganisasjonene var tydelige på at en uavhengig kontroll av både EOS-tjenester og EOS-utvalgets kontrollfunksjon, forutsetter åpenhet. At mye av dette er gradert informasjon, vanskeliggjør den uavhengige kontrollen. Organisasjonene ba derfor utvalget se nærmere på om også tjenestenes graderingspraksis kan undersøkes nærmere, ettersom denne har stor betydning for hva som kan kommuniseres ut.

Videre fremhevet presseorganisasjonene hvordan skjult overvåking påvirker medienes mulighet til å ivareta kildevernet, og hvordan frykten for overvåking kan føre til at kilder blir redde for å ta kontakt med pressen. -Vi trenger også trygghet for at tjenestene ikke utøves på en måte som undergraver kildevernet, for det er under press, advarte advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud.

Presseorganisasjonene vil følge opp møtet med skriftlig innspill til utvalget i etterkant.

Fra venstre: Arne Jensen, Norsk Redaktørforening, Hans Petter Aass, Stavanger Aftenblad, Kristine Foss, Norsk  Presseforbund, Ina Lindahl Nyrud, Norsk Journalistlag.
Fra venstre: Arne Jensen, Norsk Redaktørforening, Hans Petter Aass, Stavanger Aftenblad, Kristine Foss, Norsk Presseforbund, Ina Lindahl Nyrud, Norsk Journalistlag.