Vil ha mer innsyn i Norsk Tipping

Etter tre år i tenkeboksen har ikke Norsk Tipping AS gitt et klart svar på spørsmålet om de vil følge offentleglova. Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg reagerer.

For snart tre år siden utfordret Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg Norsk Tipping AS, som er 100% eid av den norske stat, til selv å ta initiativ til å følge offentleglovas bestemmelser. Utspillet kom etter at Riksrevisjonen hadde avdekket kritikkverdige forhold i økonomien til Norsk Tipping, og påstander om korrupsjon og økonomisk mislighold. I 2010 konkluderte ekstern granskning med at det ikke var grunnlag for å politianmelde noen i spillselskapet for korrupsjon, men opprettholdt kritikken på enkelte punkter når det gjelder sammenblanding av private økonomiske interesser og selskapets interesser ( se styrets beretning for 2010, s.39). I lys av dette påpekte utvalget den klare sammenhengen mellom åpenhet og tillit.

– Utredning
Styreleder Lars Sponheim erkjente behovet for åpenhet, og uttalte til Dagens Næringsliv 5. juli 2010 at selskapet ville be Kulturdepartementet [selskapets eier, red.anm.] om å ta en «full utredning av hva en underleggelse av offentleglova vil bety for driften slik at styret kan ta en beslutning på om dette skal gjennfomføres i 2011».

– Ikke svar
Etter flere purringer svarer ikke styret på spørsmålet om offentleglova, men det understreker at det er viktig at selskapet «så langt som mulig oppfyller offentlighetens forventninger om innsyn i selskapets virksomhet».

– Reagerer
Presseforbundets offenlighetsutvalg reagerer på den manglende tilbakemeldingen, og ber nå styret igjen vurdere spørsmålet. Les hele brevet fra offentlighetsutvalget her.