Vil ha felles portal for offentlige data

Institutt for informasjons- og medievitenskap i Bergen har nylig lansert en rapport som blant annet foreslår å opprette en norsk portal etter modell fra den amerikanske data.gov. Portalen skal være et nettsted hvor datakilder fra alle deler av offentlig sektor publiseres under ett.

Etter offentleglova § 9 har alle rett til å kreve innsyn i en sammenstilling av opplysninger som er elektronisk lagret i et offentlig organs databaser.

I en rapport utarbeidet av Institutt for informasjons-og medievitenskap i Bergen «Fakta først – Viderebruk av datakilder i offentlig sektor: potensial og hindringer» er anbefalingene at man går lenger enn dette og at man i tillegg samler offentlig data i en felles nettportal. Prosjektgruppa har sett til andre land for inspirasjon.

Data.gov er amerikanske myndigheters nettsted for en samlet presentasjon av offentlig sektors datakilder. Nettstedet er ett av flere nettsteder som skal sørge for større åpenhet i offentlig forvaltning. Her finner man «rådata» i ulike formater, katalog over rapporter og analyser av datasettene, samt en egen oversikt over geodata.

Britene følger etter med data.gov.uk som ble åpnet i desember 2009.

Les hele rapporten her.

Prosjektbloggen til prosjektet kan følges her.