Vil åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak

Regjeringen foreslår at møter i kontrollutvalg og kommunale foretak skal være åpne. Forslaget er sendt på høring med frist 15. september.

I dag er det kommunestyret eller fylkestinget som bestemmer om de kommunale foretakene skal være åpne ( kommuneloven § 68(5)), mens kontrollutvalgene selv bestemmer om de ønsker å praktisere åpenhet (kommunelovens § 77(8). Nå vil regjeringen endre på dette og i stedet innføre krav om at de samme reglene som gjelder for folkevalgte organer i dag, skal gjelde for kommunale foretak og kontrollutvalg.

? Kommunale føretak er ein del av kommunen, og det bør vere stor grad av openheit kring deira verksemd, opplyser Navarsete på regjerignens nettsider.

Les mer om forslaget og høringsbrevet her.