Viktig seier for Naturvernforbundet i Høyesterett

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i flere år forsøkt å få ut skriftlig informasjon om gammel og biologisk mangfoldig skog i Oslomarka med hjemmel i miljøinformasjonsloven. Nå har de vunnet frem i Høyesterett.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i flere år forsøkt å få ut skriftlig informasjon om gammel og biologisk mangfoldig skog i Oslomarka med hjemmel i miljøinformasjonsloven. Nå har de vunnet frem i Høyesterett.

Miljøklagenemnda behandlet saken i første runde i 2008. De kom til at Løvenskiold hadde plikt til å utlevere informasjonen som Naturvernforbundet ønsket etter miljøinformasjonsloven § 16. Selskapet nektet fortsatt å utlevere informasjon og saken endte med medhold til Løvenskiold i tingretten. NOA fikk imidlertid medhold i lagmannsretten på at informasjonen de ønsket ikke var å anse som forretningshemmeligheter.

Løvenskiold anket etter dette saken inn for Høyesterett, som nå har behandlet saken.

Høyesterett ga Naturvernforbundet i Oslo og Akershus medhold i at en oversikt over gammel og biologisk mangfoldig skog i Oslomarka var å anse som miljøinformasjon etter miljøinformasjonsloven. Det er heller ikke mulig å unnta denne informasjonen av konkurransemessige hensyn. Høyesterett uttalte seg også om innsynsformen. På grunn av det store omfanget, og arten av dokumentet det ble krevet innsyn i, var det ikke tilstrekkelig av Løvenskiold-Vækerø å tilby Naturvernforbundet å se gjennom materialet på selskapets kontorer.

Les hele avgjørelsen fra Høyesterett her.