Viktig med åpenhet om skatteopplysninger

I en ny uttalelse understreker Pressens offentlighetsutvalg at det er viktig at offentlige institusjoner, som Datatilsynet, aksepterer og anerkjenner denne grunnleggende og innarbeidede åpenheten

Pressens offentlighetsutvalg (POU)  er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet i Norge. Utvalget avgir jevnlig uttalelser i spørsmål og saker som gjelder åpenhet og innsyn i samfunnet.

Pressens offentlighetsutvalg uttaler:

Pressens offentlighetsutvalg merker seg Datatilsynets uttalelser til mediene i dag i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene, der direktør Bjørn Erik Thon gir uttrykk for at han er fornøyd med lavere interesse for å søke i skattelistene.

I debatten om skatteinformasjon vil Pressens Offentlighetsutvalg understreke at det er viktig at offentlige institusjoner, som Datatilsynet, aksepterer og anerkjenner denne grunnleggende og innarbeidede åpenheten – og ikke skaper inntrykk av at slik informasjonssøking kan kritiseres.

Utvalget vil minne om følgende:

Innsyn i skattelistene er en borgerrettighet og en viktig del av vårt demokrati. I flere hundre år har vi hatt åpenhet om skattesystemet og om hva ulike personer og grupper tjener og bidrar med til fellesskapet.

Penger er makt. Opplysninger om inntekt og skatt har vært og er viktige for å belyse ulike deler av vårt økonomiske system – som for eksempel nullskatteyterproblematikken, inntekts- og formuesutviklingen for ulike yrkesgrupper, virkninger av den såkalte «kakseskatten», status for pensjonistenes inntekter og formue, inntektsforskjeller mellom kjønn og etter geografi, osv.

Ligningsopplysninger er grunnleggende for å kunne ha en offentlig, opplyst samtale om samfunnet vårt. Denne informasjonen bidrar til at publikum forstår mer om hvordan økonomiske ressurser er fordelt på egen arbeidsplass og i det samfunnet de er en del av. Det er dessuten et viktig redskap for journalistisk virksomhet, og helt nødvendig for å avdekke organisert kriminalitet og svart arbeid.

Utvalget finner det betryggende at skattedirektør Hans Christian Holte i denne debatten gir klart uttrykk for at han ser verdien av åpenhet om ligningstall, både som kilde til tips om feil og mangler, og til debatten om systematiske inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. Utvalget vil særlig fremheve denne uttalelsen fra skattedirektøren til NRK i dag morges:

«Det er noe av fordelen med åpenheten vi har om skattelistene i Norge. Det har vi hatt tradisjonelt – også før internett og det har vi også i dag. Denne type åpenhet gir grunnlaget for gode diskusjoner om økonomien og forsåvidt også skattesystemet i Norge.»

Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund, 16.10.2015.

Kontaktpersoner:
Arne Jensen, Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, 907 78 747
Kjersti Løken Stavrum, Generalsekretær i Norsk Presseforbund, 982 03 070
Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag, 901 20 232