Veileder til ny offentlighetslov

Justisdepartementet har i dag publisert en veileder til den nye offentlighetsloven.

Den nye offentlighetsloven som trer i kraft 1.1.2009 skal styrke retten til innsyn i offentlige dokumenter. Justisdepartementet har i dag lagt ut en foreløpig veileder i hvordan loven skal praktiseres. Veiledere gir nyttig informasjon om hvordan den enkelte lovbestemmelse skal forstås og praktiseres. Du finner den her på Justisdepartementets nettsider.