Vegvesenet vil nekte mediene onlinetilgang til motorvognregisteret

Statens vegvesen Vegdirektoratet vil sperre mediers onlinetilgang til Det sentrale motorvognregisteret.

I et brev som skal være sendt ut til samtlige medier som har onlinetilgang, varsler Vegdirektoratet at de vil sperre denne tjenesten. Som begrunnelse viser direktoratet til personvern og nye interne retningslinjer.

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening går i et felles brev sterkt imot forslaget. Forbundene mener onlinetilgang til motorvognregisteret ikke strider mot personvernet. Derimot er et slikt forslag klart i strid med intensjonene i offentleglova om å ta i bruk ny teknologi for å styrke offentlighetsprinsippet og samfunnets tilgang til informasjon.
«- Vi finner det svært betenkelig at Vegdirektoratetet velger å gå motsatt vei enn det regjeringen har lovet, og tvert i motlar være å bruke den muligheten til mer åpenhet som onlinetilgangen til motorvognregisteret er», står det blant annet i brevet.