Utvider tilbudet til pressen på domstol.no

Domstoladministrasjonen (DA) har endret på nettløsningen for domstolenes berammingslister, som også muliggjør publisering av rettsavgjørelser overfor redaksjonene,på de samme nettsidene. Har du tidligere hatt tilgang til de lukkede pressesidene kan det være at du må søke på nytt om tilgang.

Denne uken har Domstoladministrasjonen (DA) endret på nettløsningen for domstolenes berammingslister, som også muliggjør publisering av rettsavgjørelser overfor redaksjonene,på de samme nettsidene. Alle som tidligere er registrert som brukere av berammingslistene skal allerede ha fått melding om endringen, og om nytt brukernavn og passord.

Hvis redaksjonen ikke har mottatt dette, kan det skyldes at epostadressen er fornyet, endret eller falt bort. Da kan det tas ny kontakt med Domstoladministrasjonen. Hvis du ikke har fått melding fra DA om nytt brukernavn og passord før fredag 12. mars, bør det søkes på nytt om pressetilgang via www.domstol.no/pressesoknad

Berammingslistene har fått ny design, men med samme innhold som før. Nærmere 30 av 73 domstoler har foreløpig meldt at de vil ta i bruk muligheten til å publisere rettsavgjørelser, siktelser og tiltaler våren 2010, og flere kan komme til. Etter hvert som funksjonen tas i bruk vil det komme en oversikt over hvilke domstoler som har tatt i bruk løsningen. Domstoladministrasjonen arbeider for en løsning der avgjørelser og dokumenter overføres automatisk fra domstolene til de lukkede pressesidene. For å få en fullgod løsning, kreves regelendringer som DA tar initiativ til.