Treholt-opptak ikke lenger hemmeligstemplet

Lydbåndopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt er ikke lenger graderte. Ifølge medienes advokat, Ane Stokland, har ikke lagmannsretten annet valg etter dette enn å gi pressen tilgang til opptakene.

For snart ett år siden konkluderte Høyesterett med at tilgang til lydbåndopptakene fra rettsaken mot Arne Treholt, er så viktig at den er vernet av medienes rett til å motta informasjon etter EMK artikkel 10. Dermed gikk saken tilbake til Lagmannsretten som nå skal vurdere på nytt om pressen skal få innsyn. Nå har Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste konkludert med at opptakene kan avgraderes. Statsadvokaten i Oslo ber nå Lamgannsretten om å oppheve taushetspålegg som er knyttet til deler av opptakene.

Men ifølge advokat Stokland har ikke lagmannsretten annet valg enn å gi pressen tilgang:

– Slik jeg ser det, er det ikke nødvendig at lagmannsretten opphever taushetspålegget. All den tid det nå ikke er grunnlag for å hemmeligholde opptakene av hensyn til rikets sikkerhet/forholdet til fremmed makt eller annet, er lagmannsretten forpliktet til å gi pressen tilgang til opptakene etter EMK artikkel 10 ? som går foran andre norske lovregler.

Med andre ord ser det ut til at en mange års kamp for tilgang til disse lydopptakene, ender med fullt innsyn.

Les også: Dette betyr Treholt-innsyn for oss