Treg offentlighet

I snart ett år har journalist i Varden,Tom Erik Thorsen, ventet på å få innsyn i anbudsdokumenter. Til tross for gjentatte purringer har saken ennå ikke fått en endelig avklaring.

I snart ett år har journalist i Varden, Tom Erik Thorsen, ventet på å få innsyn i anbudsdokumenter. Til tross for gjentatte purringer har saken ennå ikke fått en endelig avklaring.

Det var i desember i fjor at Varden fikk avslag fra Skien kommune på sitt krav om innsyn i dokumenter tilknyttet en avsluttet anbudsrunde. Varden påklaget umiddelbart avslaget. Da kommunen fremdeles ikke hadde behandlet klagen 23. mars 2010, sendte Varden selv saken over til Fylkesmannen i Telemark. Foruten den opprinnelige klagen, ba Varden Fylkesmannen vurdere saksbehandlingstiden, som nå var oppe i tre måneder. Det skulle ta over èn måned før Fylkesmannen, etter purring fra Varden, ba om en ny vurdering fra Skien kommune. 8. juni, etter nok en purring fra Varden, fikk avisen brev om at kommunen hadde besluttet å gi delvis innsyn i dokumentet. Varden var ikke fornøyd med dette, og ga beskjed til Fylkesmannen om at de opprettholdt avslaget for resten av dokumentet. Etter tre månederes taushet fra Fylkesmannen, sendte Varden en ny klage til Fylkesmannen over sen saksbehandling. Dette brevet ble sendt 16. september 2010.

28. september 2010 får Varden kopi av brev til Skien kommune der Fylkesmannen ber om å få oversendt dokumentene som er unntatt offentlighet. I brevet beklager Fylkesmannen sterkt at saken har blitt liggende, og opplyser at klagen vil bli behandlet så fort de mottar dokumentene fra kommunen. Tom Erik Thorsen opplyser til presse.no/offentlighet at han fremdeles venter på behandling av sin klage, og vurderer å ta saken videre til Sivilombudsmannen.