Tips til regjeringen på forenklingsdagen

Inspirert av svenskenes forenklingsdag, gir vi her regjeringen fem forslag til forenklinger i offentlighetsloven.

I dag arrangerer den svenske regjeringen sin årlige forenklingsdag og luker i regeljungelen. Her er fem forenklingsforslag til den norske regjeringen om offentlighetsloven:

– Lag en egen klageinstans for innsynssaker.

– Sett en startdato for alle som skal inn i Offentlig Elektronisk Postjournal.

– Fjern unntaket i forskriften om rettssubjekt utan fast ansatte i administrativ stilling. 1.000 kommunale selskaper med ansvar for 24 milliarder kroner unntas fra innsyn gjennom dette unntaket (Kommunal Rapport).

– Krav til saksbehandlingstid bør legges inn i loven, slik at dette blir mer kjent. Undersøkelser, blant annet i alle landets kommuner, viser at svært mange ikke overholder svarfristen.

– Innfør normal journalføringsplikt for organinterne dokumenter. I dagens ordning er det frivillig å journalføre slike dokumenter. Det betyr at det er en stor mengde dokumenter folket ikke får vite at eksisterer. Flere gravesaker i mediene de siste årene har vist hvor problematisk mangelfull eller selektiv journalføring kan være.

Husk: Dokumentene er ikke deres, de er våre – fellesskapets.

For flere tips, se vårt brev til justisdepartementet i forbindelse med den ventede evalueringen av loven.