Telenor må offentliggjøre opplysninger om mobilbasestasjoner

Etter iherdige forsøk på å holde opplysninger om plasseringen av mobilbasestasjoner hemmelige, har Klagenemnda for miljøinformasjon for annen gang konkludert med at Telenors hemmelighold er ulovlig.

Siden juni i fjor har Telenor nektet å fortelle hvor de ulike mobilbasestasjonene står plassert rundt om i landet. Nå har NRK Brennpunkt for annen gang fått medhold i Klagenemnda for miljøinformasjon i at Telenors hemmelighold strider med miljøinformasjonsloven.

Hemmeligholdet ble avdekket da NRK Brennpunkt, i oppfølgingen av Brennpunktsaken «En strålende dag!» ønsket å lage en database over plasseringen av mobilbasestasjoner. I denne forbindelse kontaktet redaksjonen Telenor og ba om en liste over dette, samt opplysninger om hvike konsekvensutredninger som er gjort vedrørende mulig påvirkning på menneskelig helse og faunda der mastene er plassert.

Telenor nektet å gi ut de etterspurte opplysningene, og viste både til konkurransemessige- og sikkerhetsmessige hensyn. NRK Brennpunkt påklaget da avslaget etter miljøinformasjonsloven § 19, og ba Miljøklagenemnda vurdere lovligheten av hemmeligholdet. I januar i år konkluderte et flertall i nemnda med at disse opplysningene er miljøinformasjon, og følgelig noe NRK og samfunnet hadde krav på etter § 16 i loven. På bakgrunn av dette påla nemnda Telenor utlevering.

Til tross for dette nektet altså Telenor å gi ut informasjonen, og ba istedet Klagenmenda om å omgjøre vedtaket sitt. I et nytt vedtak av 18. juni 2009, konkluderte et flertall i nemnda med at det ikke var grunnlag for omgjøring, og at Telenor følgelig fremdeles er rettslig forpliktet til å utlevere de etterspurte opplysningene. Journalist i NRK Brennpunkt, Espen Andersen, opplyste i går på twitter at NRK nå har mottatt en «hyggelig mail fra Telenor med lista over alle stasjonene og basene deres».

Les nemndas siste vurdering her.

Les mer om Telenors hemmelighold på NRK Brennpunkts nettside.