Tar diskusjonen i lukket møte

Folkevalgte i Gjestal kommune skal ha gjennomført tre lukkede gruppeledermøter før budsjettet for 2009 ble enstemmig vedtatt i et åpent møte. Flere eksperter i offentlighet er kritiske til en slik praksis.

Folkevalgte i Gjestal kommune skal ha gjennomført tre lukkede gruppeledermøter før budsjettet for 2009 ble enstemmig vedtatt i et åpent møte forrige torsdag Ifølge Aftenbladet.no er det flere som følger samme taktikk.

To andre kommuner, Time og Hå kommune, skal ha bekreftet at det er vanlig at gruppeledere snakker sammen før den politiske behandlingen, mens ordføreren i Klepp kommune sier til Aftenbladet.no at hennes kommune har åpenhet i alle prosesser rundt fastsetting av økonomiplan.

Flere personer med god kjennskap til regelverket rundt offentlighet og innsyn, stiller spørsmål ved om en slik praksis er forenelig med møteoffentlighetsprinsippet ( grunnlovens § 100 (5)), herunder kommunelovens bestemmelser om åpne møter i folkevalgte organ.

Les mer på Aftenbladet.no