Strid om dansk innsynslov

Forslag om ny offentlighetslov i Danmark møter sterk motstand fra offentlighetsforkjempere.

På facebooksiden Nej Tak Til Den Offentlighedslov pågår blant annet en underskriftskampanje mot den nye loven som til nå har fått over 65 000 underskrifter.

På nettstedet ministerbeskyttelse.dk har tre prisbelønte gravejournalister gitt sin vurdering til den nye loven. Ifølge dem vil den nye loven gi regjeringen mulighet til å skjule alle saker som de måtte ha behov for å skjule. De har også utformet et eget forslag til ny offentlighetslov på ministerbetjeningen.dk som ifølge dem gir klare grenser for hva forvaltningen kan holde tilbake.

Ifølge DR skal også utenlandske eksperter ha slaktet forslaget. Særlig omstridt er et forslag om at dokumenter og notater som utveksles mellom ministre og andre politikere i forbindelse med lovgivning og annen politisk prosess, skal kunne unntas.

Eva Ersbøll, som er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og medlem av Offentlighedskommisjonen, kaller ifølge Berlingske dette forslaget et «demokratisk problem». I en kronikk i Berlingske 23. april «Offentlighedslovens skjulte faldgruber» gjennomgår Ersbøll flere sider ved forslaget som hun mener er problematisk.