Stortingshøring om skatteoffentlighet

Mandag skal Stortinget behandle spørsmålet om å begrense tilgangen til skatteopplysninger. Får regjeringen det som det vil, blir det forbud mot å publisere hele lister allerede fra høsten av.

Regjeringens forslag er å begrense medienes mulighet til å publisere hele skattelister. Dermed mister samfunnet muligheten til å søke fritt på personer. I stedet må man logge inn via MinID for å få de samme opplysningene. Mediene vil fremdeles få tilgang til elektroniske lister, så lenge de skriver under på en avtale om ikke å publisere dem. Tanken er å beholde muligheten til å bruke listene journalistisk, samtidig som at man begrenser den generelle tilgangen til fullstendige lister. Medieorganisasjonene har hele tiden vært svært kritisk til at samfunnets tilgang til skatteopplysningene skal begrenses, sist i høringuttalelser til forslaget. Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening vil delta på stortingshøringen som altså er på mandag.

Les også: Ikke lenger fullt innsyn i skattelister.