Sponheim vil åpne Norsk Tipping

Styreleder i Norsk Tipping, Lars Sponheim, vil ha mer åpenhet rundt driften av Norsk Tipping. I løpet av 2011 skal styret ta stilling til om selskapet bør rette seg etter bestemmelsene i offentleglova.

Styreleder i Norsk Tipping, Lars Sponheim, vil ha mer åpenhet rundt driften av Norsk Tipping. I et styrevedtak datert 24. juni 2010 ber styret administrasjonen om å praktisere mest mulig åpnehet og mer-offentlighet. Videre ber styret om at det gjennomføres en konsekvensutrening i løpet av 2011, slik at styret kan ta stilling til om Norsk Tipping AS bør underlegges offentlighetsloven. Norsk Tipping er i dag unntatt fra offentlighetslovens regler, gjennom forskrift.
Utspillet fra Lars Sponheim kommer i et brev til Norsk Presseforbund fra styret i Norsk Tipping som svar på en henvendelse fra forbundets Offentlighetsutvalg. I januar i år ba utvalget om at styrelederen i Norsk tipping selv ta grep for at selskapet ikke lenger skal være unntatt fra bestemmelsene i offentleglova. Daværende leder for Offentlighetsutvalget, Arne Jensen, uttalet blant annet følgene i en pressemelding om saken:

– Det er å skape tillit til Norsk Tipping blant befolkningen som er den viktigste oppgaven til styrelederen nå. Reell tillit skapes ikke bak lukkede dører, og vi ber derfor styrelederen ta grep for å sørge for at allmennheten kan kreve innsyn i og kontroll med Norsk Tipping AS som de fleste andre offentlige eide selskaper. (…) Det er et paradoks at et selskap som flagger verdier som åpenhet og innsyn som selve bakgrunnen for selskapets eksistens ikke skal være pålagt å følge de fremste reglene i norsk lovverk som sikrer nettopp disse verdiene.