Sperrefrist for innsyn

Post- og teletilsynet har laget sin egen "sperrefrist" og gir ikke innsyn før de selv får anledning til å kommentere opplysningene på sin egen hjemmeside. Dette var svaret da journalist Ola Karlsen i ABC Nyheter ba om innsyn i en sak.

Post- og teletilsynet har laget sin egen «sperrefrist» og gir ikke innsyn før de selv får anledning til å kommentere opplysningene på sin egen hjemmeside. Dette var svaret da journalist og medlem av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg Ola Karlsen i ABC Nyheter ba om innsyn i en sak.

Det aktuelle dokumentet ble unntatt etter offentleglova § 15(1) som gir mulighet til unntak for dokumenter innhentet utenfra for den interne saksforberedelsen, når det er nødvnedig av hensyn til en forsvarlig saksbehandling. I begrunnelsen for unntaket uttrykker Post- og teletilsynet bekymring for hvordan offentligheten vil oppfatte de opplysninger som står i dokumentet:

«Begrunnelsen for avslaget er at resultatene fra målingene som er foretatt i saken vil bli offentliggjort på PTs hjemmeside, sannsynligvis i løpet at noen uker. I forbindelse med offentliggjøringen vil PT kommentere målingene for å unngå at de blir oppfattet på feil måte. PT vil derfor ikke gi innsyn i ovennevnte dokumenter før kommentarene til målingene er ferdig.»

På bakgrunn av dette unntar PST hele dokumentet. Karlsen opplyser til presse.no/offentlighet at han har påklaget avslaget.