Slik er åpenheten i din kommune

Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gransket hvor åpne landets kommuner er.

Med åpenhet mener vi i hvilken grad de gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.

Best ut i undersøkelsen kommer Grimstad kommune og Modalen kommune, begge med 29,5 poeng. Maks poengsum er 34,5.

Verst ut kommer Årdal kommune, med -3,0 poeng. Minimum poengsum er -18, ettersom enkelte kategorier kan gi minuspoeng.

Norges mest åpne fylke er ifølge undersøkelsen Møre og Romsdal med 18,1 poeng i gjennomsnitt. Dårligste fylke er Nordland, med 12,7 poeng.

NB: Rapporten og underlagsmaterialet er oppdatert med enkelte rettelser og oppdateringer. Se rapportens pkt. 6.5 for mer info.

Andre sentrale funn:

  • Mange kommuner er svært raske med å ta bort postlister fra nettsidene sine. Bare 10,1 prosent sier de ikke avpubliserer postlister etter en gitt tid, en kraftig forverring siden 2018, da 27 prosent svarte det samme. Avpublisering av postlister er et stort hinder for journalister som skal grave i dokumenter tilbake i tid.
  • Alle landets kommuner ble tilsendt innsynskrav for å sjekke hvor raskt de svarte. 46 kommuner svarte ikke i det hele tatt.
  • Store kommuner er mer åpne enn små kommuner.
  • Det er blitt lettere å få kontakt med politikere. Stadig flere publiserer en eller annen form for kontaktinformasjon til kommunens politikere
  • Nedtur for styrevervregisteret. I stedet for en økning, som vi håpet, har antallet kommuner som sier at deres politikere er registrert i KS’ frivillige styrevervregister stått på stedet hvil siden 2018. 79 prosent svarte ja på dette.
  • Andelen kommuner som sier de tar med alle interne dokumenter i den offentlige postjournalen, har sunket litt siden 2018. I år var tallet 20,4 prosent.
  • Det er blitt vanligere med avanserte søkefunksjoner i postlistene. 79,3 prosent av kommunene har nå dette, en økning på 21,9 prosentpoeng.

Undersøkelsen ble presentert på et seminar i regi av Norsk Presseforbund, som kan sees her.

POU-leder Tron Strand uttaler:

– Det er positivt at flere kommuner nå har postlister med gode søkefunksjoner, det er viktig for pressens mulighet til å finne fram til viktige saker. Men det er synd at flere kommuner avpubliserer listene så tidlig, det gjør det vanskeligere å drive undersøkende journalistikk, sier Tron Strand, undersøkende journalist i Bergens Tidende og leder i Pressens offentlighetsutvalg (POU).

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til POU-leder Tron Strand (91328863, tron.strand@bt.no) eller Sindre Granly Meldalen (95886861, sindre@presse.no). Prosjektleder er Thomas Frigård (thomas@kommunal-rapport.no).

Kommunal Rapport har etter søknad fått kompetansestøtte fra Fagpressen for å utvikle Åpenhetsbarometeret. Sist Åpenhetsbarometeret ble gjennomført var i 2018.

Pressens offentlighetsutvalg (POU) arbeider for å styrke offentlighetsprinsippet og tilgangen til informasjon i samfunnet, og derigjennom verne om ytrings- og pressefriheten. Utvalget er en del av Norsk Presseforbund.