Slik krever du innsyn i tekstmeldinger og telefonlogger

Innsyn i tekstmeldinger og telefonlogger kan gi viktig innblikk i prosessen som har ledet fram til avgjørelser.

Tekstmeldinger kan regnes som saksdokumenter som det er knyttet innsynsrett til. Dette ble aktualisert flere ganger i løpet av koronapandemien, hvor det var flere gode saker som baserte seg på innsyn i tekstmeldinger – for eksempel Aftenpostens sak om lobbyvirksomheten for å åpne landets grenser sommeren 2020.

Telefonlogger kan også regnes som saksdokumenter etter offentleglova. Det slo Sivilombudet fast i en uttalelse i juli 2022. En telefonlogg ble av ombudet definert som informasjonen som lagres automatisk etter at en telefonsamtale er foretatt, og som viser «om samtalen var innkommende eller utgående, når den fant sted og hvor lenge den varte». Det vil si opplysningene som knytter seg til den enkelte telefonsamtale, ikke den samlede oversikten over alle samtalene.

For både tekstmeldinger og telefonlogger er grunnforutsetningen at det må handle om arbeidsrelaterte tekstmeldinger eller logger for ansatte i organer som er omfattet av offentleglova. Private samtaler, eller det som kalles «politisk post» eller rene partipolitiske samtaler, er det nok ikke innsynsrett i.

Hvis du jobber med en sak hvor du tror det kan være tekstmeldinger eller telefonlogger det er mulig å få innsyn i, er utgangspunktet enkelt:

Innsynskravet du sender til det offentlige organet må oppfylle kravene i offentlighetsloven § 28 2. ledd (“må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art”). Et utgangspunkt er at det er lurt å oppgi både hvem som (potensielt) har kommunisert, i forbindelse med hvilken sak og hvilken tidsperiode du er interessert i.

Et eksempel på hvordan det kan gjøres er dette innsynskravet som Varden sendte til Skien og Porsgrunn kommuner i mai 2021:

“Med hjemmel i offentleglova § 28 2. ledd ber vi om innsyn i alle e-poster og tekstmeldinger som er blitt sendt mellom Robin Kåss og Hedda Foss Five, og som er relatert – direkte eller indirekte – til håndteringen av koronasituasjonen. Dette inkluderer diskusjoner knyttet til kommunikasjon og informasjonshåndtering.”

Perioden det gjaldt var 1. mai til 10. mai 2021. Kåss og Five var da ordførere i de to kommunene. Det var et koronautbrudd i området på dette tidspunktet.

Innsynskravet ble sendt før Sivilombudet konkluderte med at telefonlogger også er omfattet av dokumentbegrepet i loven. I Vardens sak kunne en derfor ha lagt til: «Og telefonloggene fra eventuelle telefonsamtaler mellom dem i perioden». Det kan med fordel vises til Sivilombudets uttalelse.

Varden fikk for øvrig innsyn i den aktuelle saken, noe som resulterte i blant annet denne saken.

Messenger-meldinger, eller meldinger i andre meldingstjenester, vil for øvrig også være omfattet av innsynsrett. BT fikk for eksempel innsyn i Messenger-meldinger i Bergen Engines-saken.

Se også: Klaget Vedum-sak til Sivilombudet: Nå kan journalister få innsyn i hvem som har ringt hverandre