Slik krever du innsyn i tekstmeldinger

Innsyn i tekstmeldinger kan gi viktig innblikk i prosessen som har ledet fram til avgjørelser.

Tekstmeldinger kan regnes som saksdokumenter som det er knyttet innsynsrett til. Dette har blitt aktualisert flere ganger i løpet av koronapandemien, hvor det har vært flere gode saker som har basert seg på innsyn i tekstmeldinger – for eksempel Aftenpostens sak om lobbyvirksomheten for å åpne landets grenser sommeren 2020.

Hvis du jobber med en sak hvor du tror det kan være tekstmeldinger det er mulig å få innsyn i, er utgangspunktet enkelt:

Tekstmeldinger som er sendt til eller fra ansatte i virksomheter som er underlagt offentlighetsloven kan være dokumenter etter lovens § 4, fordi det er snakk om «ei logisk avgrensa informasjonsmengde». Det vil da være innsynsrett i dem, jf. § 3, hvis det er snakk om meldinger som gjelder saksbehandling. Private tekstmeldinger, eller det som kalles “politisk post”, er det ikke innsynsrett i. 

Sivilombudet har uttalt seg om innsynsrett knyttet til tekstmeldinger og kravene til hva som er et saksdokument etter offl. § 4 i Rune Bjerke-sakenOg om grensedragningen mellom hva som er saksdokumenter og «politisk post» i en sak som gjaldt kommunikasjon om bygging av Lærdals-tunnelen

Innsynskravet du sender til det offentlige organet må oppfylle kravene i offentlighetsloven § 28 2. ledd (“må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art”). Et utgangspunkt er at det er lurt å oppgi både hvem som (potensielt) har kommunisert, i forbindelse med hvilken sak og hvilken tidsperiode du er interessert i.

Et eksempel på hvordan det kan gjøres er dette innsynskravet som Varden sendte til Skien og Porsgrunn kommuner i mai 2021:

“Med hjemmel i offentleglova § 28 2. ledd ber vi om innsyn i alle e-poster og tekstmeldinger som er blitt sendt mellom Robin Kåss og Hedda Foss Five, og som er relatert – direkte eller indirekte – til håndteringen av koronasituasjonen. Dette inkluderer diskusjoner knyttet til kommunikasjon og informasjonshåndtering.”

Perioden det gjaldt var 1. mai til 10. mai 2021. Kåss og Five var da ordførere i de to kommunene. Det var et koronautbrudd i området på dette tidspunktet.

Varden fikk innsyn, noe som resulterte i blant annet denne saken.

Messenger-meldinger, eller meldinger i andre meldingstjenester, vil også være omfattet av innsynsrett. BT fikk for eksempel innsyn i Messenger-meldinger i Bergen Engines-saken.