Slakter regjeringen for hemmelig oljekrav

Sivilombudsmannen slakter regjeringen for å ha holdt hemmelig et brev fra ESA for å unngå offentlig omtale. Dette skriver Aftenposten.

Det var Jon Øyvind Eide Midthjell som ba Olje- og energidepartementet om innsyn i et brev fra ESA der det ble påpekt at Norges distriktsprofil i Petroleumsloven er i strid med EØS-avtalen. Departemente nektet å gi ut brevet fordi det mente offentliggjøring ville skade Norges utenrikspolitiske interesser (§ 20(1) bokstav c).

Midhjell tok saken videre til Sivilombudsmannen. I argumentasjonen overfor Sivilombudsmannen sier departementet blant annet at «saken har vært så politisk vanskelig og sensitiv for regjeringen, at det for departementet har fremstått som helt overordnet å påse at saken kunne utvikle seg og løses uten noen som helst innspill fra andre.»

Sivilombudsmannen har liten sympati for regjeringens behov for hemmelighold, og skriver blant følgende i sin uttalelse: «Avslaget på begjæringen om innsyn i brevet fra ESA (kan) vanskelig sies å være begrunnet i hensynet til Norges utenrikspolitiske interesser. Når departementet har vist til at det var viktig for regjeringen å unngå medieoppmerksomhet og debatt om en sak som gjelder ringvirkningene for landets kommuner og regioner som følge av økt petroleumsvirksomhet, fordi saken har «fremstått som så politisk vanskelig og sensitiv», synes avslaget snarere å være begrunnet i innenrikspolitiske hensyn».

Ombudsmannen er svært kritisk til den praksis departmentet avslører gjennom denne saken, og mener denne er i strid med «grunnleggende hensynn bak innsynsretten». han minner også om Ytringsfridomskommisjonen som i NOU 2009:27 fastslo at åpenhet er en fortsetning for kontroll, og at innsyn er og blir den beste kontrollmekanismen.

På bakgrunn av dette konkluderer Sivilombudsmannen med at departementets rettslige begrunnelse ikke holder mål, og ber om at innsyn vurderes på nytt.

Les mer om saken i Aftenposten

Les dagens Leder i Aftenposten: Maktarroganse og dumskap