Sjøfartsdirektoratet får kritikk av Riksrevisjonen

Sjøfartsdirektoratet får nå kritikk fra Riksrevisjonen for å ikke ha overholdt bestemmelsene i offentleglova. Det fremgår av en rapport som ble overlevert Stortinget 29.april.

Det fremgår av rapporten at direktoratet unnlot å journalføre dokumenter i en omstridt sak, med begrunnelsen av at de ville la rederiet få tid til å områ seg.

Riksrevisjonen skriver i sin rapport:

«Undersøkelsen viser at direktoratet har utelatt det korrigerende vedtaket fra 2009 fra offentlig postjournal. Begrunnelsen for å tilbakeholde vedtaket var å gi rederiet mulighet til å områ seg. Slik unndragelse medfører at ikke alle berørte parter får tilgang til all informasjon vedrørende saker. Revisjonen anser det som uheldig at direktoratet har utelatt utgående korrespondanse i offentlig postjournal, og anser det som nødvendig at det etableres systemer for å sikre fullstendig journalføring og ivaretakelse av offentlighetslov og forskrift.»

Sjøfartsdirektoratet beklager omgåelsen av loven, og sier til Haugesunds avis at omgåelsen var gjort i beste mening.

Les hele rapporten her.

Les mer om saken hos Haugesunds Avis.