Send inn kandidater til Flaviusprisen 2013!

Hvem er best på åpenhet? Send inn ditt forslag til kandidat nå!

For sjette året på rad skal vi dele ut en pris til en person, institusjon, virksomhet eller andre som har utmerket seg særlig på åpenhetsfronten. I fjor gikk prisen til politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal.

Tidligere prisvinnere er Sivilombudsmannen, Lillesand kommune, Jan Borgen ved Transparency International og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Prisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og kan deles ut til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

Prisen deles ut på Presseforbundets Åpenhetsting 2013!

Send inn ditt forslag til kandidat så fort som mulig, og senest innen 23. august!