Send inn forslag til åpenhetspris!

Nå er det igjen tid for utdeling av Flaviusprisen! Vet du om noen som har gjort en ekstra innsats for åpenhet og innsyn? Send inn forslag nå!

For fjerde gang skal Norsk Presseforbunds egen åpenhetspris – Flavius-prisen – deles ut. Dette skjer under Åpenhetstinget 2010 tirsdag 28. september.

Alle kan foreslå kandidater til Flavius-prisen. Prisen er en åpenhetspris som skal gå til enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til Norsk presseforbund ved Kristine Holm innen mandag 13. september.