Samme offentlighetskrav i ferien

Sliter du med å få svar på innsynskrav i sommerferien? Dette er isåfall i strid med offentleglova.

Regelen om at innsynskrav skal besvares samme dag eller innen 3 dager («uten ugrunnet opphold», gjelder også i sommerferien. At saksbehandler er på ferie eller syk, er ikke en akseptabel begrunnelse for å utsette behandlingen. Likevel opplever mange journalister at nettopp det er forklaringen på for sent eller manglende svar. Alt for mange offentlige instanser tror at ferietid også betyr fri fra brysomme innsynskrav. Men det er organet og ikke den enkelte saksbehandler, som har ansvaret for at kravene til saksbehandlingstid overholdes. Dette betyr at kollegaer må trå til og sørge for at du får svar på ditt innsynskrav.

For å gjøre jobben minimal har vi laget et ferdig utkast til klagebrev:

Tips oss gjerne i sommer om tvilsomme holdninger i forvaltningen, enten det gjelder saksbehandlingstid eller andre forhold innen offentlighet og innsyn. Du kan også ringe på telefonnummer 22 40 50 45, eller ta kontakt gjennom vår faste diskusjons- og spørrespalte.