Samme krav til offentlighet i ferien

Skylder kommunen på sommerferien når de ikke svarer på innsynskrav? Det er isåfall i strid med kravene i offentleglova!

Regelen om at innsynskrav skal besvares samme dag eller innen 3 dager, gjelder også i sommerferien. At saksbehandler er på ferie er derfor ikke en akseptabel begrunnelse for å utsette behandlingen. Likevel opplever mange journalister at nettopp dette er forklaringen på for sent eller manglende svar. Alt for mange offentlige instanser tror at ferietid også betyr fri fra brysomme innsynskrav. Men det er organet og ikke den enkelte saksbehandler som har ansvaret for at kravene til saksbehandlingstid overholdes. Dette betyr at kollegaer må trå til og sørge for at du får svar på innsynskravet ditt.

Husk derfor å klage hvis du blir møtt med denne type argumenter. For å gjøre jobben minimal, kan du bruke vårt ferdige utkast til klagebrev!

Tips oss gjerne i sommer om tvilsomme holdninger i forvaltningen, enten det gjelder saksbehandlingstid eller andre forhold innen offentlighet og innsyn. Du kan også ringe på telefonnummer 22 40 50 45, eller ta kontakt gjennom vår faste diskusjons- og spørrespalte. Vi hjelper deg gjerne om du står fast!

Se også vår side med utkast til klagebrev på avslag på innsyn etter offentleglova.