Samme krav til innsyn i ferien

Trekker det ut med svar på innsyn i ferien? Da bør du klage.

Når du ber om innsyn i et dokument har du krav på svar samme dag og i hvert fall innen én til tre virkedager, så lenge det ikke foreligger spesielle praktiske vanskeligheter.

Dette har Sivilombudsmannen lagt til grunn i flere av sine uttalelser, senest i denne uttalelsen fra mars i år. Her understreker Sivilombudsmannen at plikten til å følge offentleglova også gjelder i ferietid, og at man ikke må innvilge ferie til flere ansatte enn at organet har kapasitet til å behandle innsynsbegjæringer.
Hvis det tar lenger tid enn 1-3 virkedager å få svar på et enkelt innsynskrav, bør du derfor klage.