Ruter nekter å følge fylkesmannen

I to omganger har Fylkesmannen i Oslo og Akershus slått fast at Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) er omfattet av offentleglova. Men Ruter AS, som nå har SLs arkiver, nekter å føye seg etter vedtaket.

I siste runde klaget Akershus Amtstidende (Amta) over Ruter AS? avslag på et krav om innsyn i anbudsdokumenter for bussruten Oslo-Drøbak fra Ruters forløper, Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL). Fylkesmannen slo i 2007 fast at SL var omfattet av offentlighetsloven, og fastholder i sitt siste vedtak at denne vurderingen fortsatt gjelder. I vedtaket står det:

?Fylkesmannen har gjennomgått Ruters omfattende vurdering, der det konkluderes med at offentlighetsloven av 1970 ikke kommer til anvendelse for verken Ruter i 2008, Stor-Oslo Lokaltrafikk eller Oslo Sporveier. Fylkesmannen finner imidlertid ikke grunnlag for å endre sitt tidligere standpunkt om at Stor-Oslo Lokaltrafikk var omfattet av offentlighetsloven av 1970. Justisdepartementets uttalelse av 27.11.2000 må slik Fylkesmannen ser det fortsatt legges til grunn. Det vises til at uttalelsen er gjentatt i en rekke senere saker.?

– Feil lovforståelse

Ruter mener Fylkesmannens vurdering var og er feilaktig, og nekter derfor å vurdere innsynskravet. I brev til Amta, skriver selskapet:

?Ruter er uenig i fylkesmannens lovforståelse, og endrer derfor ikke sitt standpunkt i denne saken. De angjeldende dokumentene vil ikke bli vurdert for innsyn, jf. offl. § 33 andre ledd.?

Les Kommunal Rapports omtale av saken her.